close
تبلیغات در اینترنت
تنظیم قطع وزیری در word
مدیران چاپنظیمات صفحه در ورد۲۰۱۰ با کاغذ a4 برای قطع وزیری | انجمنهای ...

 

۱- برای تعریف قطع وزیری در ورد۲۰۱۰ با کاغذ A4، دقیقاً چه اعدادی (به سانتیمتر) را باید برای ... وقتی ابزارهای بسیار بهتری برای کار هست چرا ورد؟

نمونه کتاب صفحه بندی شده کتاب در قطع وزیری، رقعی و رحلی (فایل ...

 

سه نمونه فایل کتاب در قطع‌های وزیری، رحلی و رقعی را می توانید با کلیک بر لینک‌های ... نمونه کتاب صفحه بندی شده کتاب در قطع وزیری، رقعی و رحلی (فایل WORD).

صفحه آرایی - چاپ کتاب

 

قطع مناسب برای کتاب های رمان و شعر رقعی می باشد و برای کتاب دانشگاهی و آموزشی معمولا وزیری می باشد. ... البته صفحه آرایی کتاب با نرم افزارهای مختلفی انجام می شود که ورد از آسانترین و ساده ترین آن می باشد. من در اینجا ... ابتدا باید سایز کتاب را تنظیم کنیم. ... در کتاب های رقعی باید از هر ۴ طرف ۲ و در کتاب های وزیری ۲٫۲ باشد.

[DOC]فرمت آماده سازی کتاب - دانشگاه شهرکرد

 

قطع وزيري با اندازه صفحه 5/24 * 17. حاشيه سمت راست 5/2; حاشيه سمت چپ 5/2; حاشيه بالا 5/3; حاشيه پايين 5/2; فاصله سطرها singleيا (1). شکل 1- تنظيم حاشيه‌ها.

[PDF]ﻓﺮﻣﺖ اﺻﻠﻲ ﭼﺎپ ﻛﺘﺐ ) :19*12( وزﻳﺮي : ﻗﻄﻊ 1. Single : ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ 2. Bz

 

.1. ﻗﻄﻊ. : وزﻳﺮي. ) :19*12( .2. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎ. : Single .3. ﻗﻠﻢ. : Bzar, Nazanin, Yaghout .4. ﺳﺎﻳﺰ ... ﻣﺘﻮن ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد . .17. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ. Word.

[PDF]دستورالعمل

 

28,5. ×. 21. ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎر. ﺷﮑﻞ. 1. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮاي. ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯽ. ) ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه page setup. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. ﻗﻄﻊ. وزﯾﺮي. رﻗﻌﯽ. رﺣﻠﯽ. Page setup.

آموزش صفحه آرایی کتاب و پایان نامه در ورد به فارسی روان - پیکتوکادمی

 

Sep 1, 2014 - برای آگاهی از نحوه ورود به تنظیمات ورد و فارسی کردن اعداد، به مقاله‌ی فارسی ..... فارسی در ورد را در دو قطع رقعی و وزیری از پیکتوشاپ دریافت کنید.

[PDF]ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ Word

 

ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ Word. ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﯾﻞ Word ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎھﯽ. 1. ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد: ... ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ، اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ وزﯾﺮی در ﻧﺮم اﻓﺰار Word.

آموزش تغییر اندازه حاشیه کاغذ در آفیس ورد 2013 - آموزش آنلاین | هنر ...

digital-art.ir › نرم افزارهاي كاربردي › Microsoft Office

 

Mar 23, 2015 - در این ناحیه میتوانید نوع حاشیه گذاری را تنظیم کنید. ... قطع کتابی که کار کردم وزیری است اندازه ها را اینجوری میدم: بالا و پایین و چپ ۱.۵ راست ۲ و ...

تمپلیت صفحه آرایی کتاب فارسی با ورد در قطع رقعی ... - پیکتوشاپ

 

با دانلود این تمپلیت ورد برای صفحه آرایی کتاب فارسی، که اجزای مورد نیاز را در خود دارد، کار صفحه بندی کتاب های فارسی با ورد برای شما آسان و سریع می شود.

Searches related to تنظیم قطع وزیری در word

اندازه قطع وزیری

قطع رقعی در word

تمپلیت کتاب در قطع وزیری

صفحه بندی کتاب در ورد

دانلود فونت وزیری

تمپلیت صفحه آرایی کتاب فارسی با ورد در قطع رقعی و وزیری

دانلود رایگان تمپلیت صفحه آرایی کتاب فارسی با ورد

قالب آماده صفحه آرایی کتاب